Voor mijn afstudeerwerk heb ik tekeningen gemaakt van de fysieke plekken waar anderen leven. Door de plekken te tekenen zonder de personen wilde ik aantonen dat je leefomgeving ook een portret kan schetsen van de bewoner. Ik tekende ook de Zwolse nacht en hoe ik door de duisternis loop.